სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 23-24 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 13 ივნისი. ნაშრომები გადმოაგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე conference@geomedi.edu.ge თანდართული დოკუმენტები:მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზესტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა

ტრეინინგი: Elsevier Professional Tools for Working with Scientific and Technical Information

ტრეინინგი: Elsevier Professional Tools for Working with Scientific and Technical Information

2022 წლის 5 მაისს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავდა Elsevier-ის სამეცნიერო, ტექნიკურ, სამედიცინო ინფორმაციაზე მუშაობისთვის საჭირო ინსტრუმენტებისა და ScienceDirect-სა და Scopus-ში ინფორმაციის ძიების ახალი ფუნქციებისა და ეფექტური საძიებო მექანიზმების გამოყენების გაცნობას. მას უძღვებოდა Elsevier-ის ძირითადი საინფორმაციო გადაწყვეტილებების კონსულტანტი საქართველოში მაქსიმ ფილატოვი. ზემოთხსენებული ტრენინგი დაეხმარება პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებს მარტივად მოიძიონ მათთვის სასურველი …