საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკა

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს სტომატოლოგიური კლინიკა, რომელიც აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური აპარატურითა და დანადგარებით, სადაც სტუდენტებსა და რეზიდენტებს ეძლევათ საშუალება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად გაიარონ თეორიული და პრაქტიკული კურსი როგორც სასწავლო ასევე სარეზიდენტო პროგრამებით. კლინიკაში მოქმედებს თერაპიული, ქირურგიული, ორთოპედიული და ორთოდონტული განყოფილებები. აგრეთვე, ფიზიოთერაპიული და რენტგენო-კომპიუტერული კაბინეტები.

საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიურ კლინიკაში პაციენტები ღებულობენ სრულ და მაღალკვალიფიციურ მომსახურეობას თერაპიულ, ქირურგიულ, ორთოპედიულ, ორთოდონტულ დაავადებათა მკურნალობაში. კლინიკის ბაზაზე ასევე ფუნქციონირებს რეზიდენტურის პროგრამა თერაპიულ სტომატოლოგიაში (პროგრამის ხანგრძლივობა-11 თვე), ორთოპედიულ სტომატოლოგიაში (პროგრამის ხანგრძლივობა-18 თვე), ექიმ-სტომატოლოგთა გადამზადების მოკლევადიანი კურსები ქირურგიულ და ბავშვთა ასაკის თერაპიულ სტომატოლოგიაში (პროგრამის ხანგრძლივობა-3 თვე).

საკონტაქტო ინფორმაცია
(+995) 555 000 461
dentalclinic@geomedi.edu.ge
FacebookFacebooktwitterpinterestlinkedinmail