ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა

ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით, აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების (დადგენილი ფორმის მიხედვით) და სავალდებულო დოკუმენტაციის მიღება, დადგენილ ვადაში, განხორციელდება ელექტრონულად შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@geomedi.edu.ge ადმინისტრაცია ტელ.: 599 17 95 72 განცხადება

არდადეგები 1-ელ აპრილამდე გახანგრძლივდა

კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, სასწავლო დაწესებულებებში არდადეგები 1-ელ აპრილამდე გახანგრძლივდა. წყარო: http://mes.gov.ge/content.php?id=10224&lang=geo

პროფესორ არჩილ კაპანაძის მოხსენება

პარასკევს 06 მარტს 15:00 საათზე სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში პროფ. არჩილ კაპანაძე წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: ჰოლისტური დიაგნოსტიკური პარადიგმა მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის მოდელი მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის ჯანმრთელობის განსაზღვრება მრავალუჯრედიანი ორგანიზმის პრაქტიკული უკვდავების ფორმულა