ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი

I საფეხური ბაკალავრიატი
II საფეხური მაგისტრატურა


სამაგისტრო ნაშრომების აბსტრაქტები:

1. 2017-2018 წწ
2. 2018-2019 წწ


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail