ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი

I საფეხური ბაკალავრიატი
II საფეხური მაგისტრატურა


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail