საინფორმაციო შეხვედრა მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურთან

მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურის ორგანიზებით 2022 წლის 31 მაისს, 3 საათზე, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდება საინფორმაციო ხასიათის ონლაინ შეხვედრა – „იცნობდე შენს უფლებებს კომუნიკაციების სფეროში“, რაც გულისხმობს მომხმარებლებისთვის კომუნიკაციების სფეროში მათი უფლებების, კომპანიების ვალდებულებებისა და მომხმარებელთა განცხადება/საჩივრების წარმოდგენას, განხილვის წესებისა და ვადების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას. შეხვედრაზე დასწრება თავისუფალია. შეხვედრა გაიმართება Zoom აპლიკაციის მეშვეობით. შეხვედრის ლინკი:https://gncc.zoom.us/j/85336971677?pwd=RitpYUJpcnliZEkxQ3VMZHZUcW5zdz09 …