ადმინისტრაცია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
მანანა ცერცვაძე
ელ. ფოსტა: mananatsertsvadze@geomedi.edu.ge

რექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ – სამეურნეო დარგში
თამაზ ხვიჩია
ელ. ფოსტა: t.khvichia@geomedi.edu.ge

რექტორის მოადგილე კლინიკურ დარგში
დავით ჭავჭანიძე
ელ. ფოსტა: d.chavchanidze@geomedi.edu.ge

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
ხათუნა ტვილდიანი
ელ. ფოსტა: khatunatvildiani@yahoo.com

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი
თამარ სოზიაშვილი
ელ. ფოსტა: t.soziashvili@geomedi.edu.ge

მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი
ნინო ჭიჭივეიშვილი
ელ. ფოსტა: nchichiveishvili@geomedi.edu.ge

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანი
ლელა აფციაური
ელ. ფოსტა: laptsiauri@geomedi.edu.ge

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
გურამ ამყოლაძე
ელ. ფოსტა: g2008@boom.ge


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail