ადმინისტრაცია

უნივერსიტეტის რექტორი
მარინა ფირცხალავა
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოსი
ელ. ფოსტა: mpirtskhalava@geomedi.edu.ge

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
ზურაბ ცეცხლაძე
ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი
ელ. ფოსტა: zurab.tsetskhladze@geomedi.edu.ge

რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
მარიამ ველიჯანაშვილი
მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ელ. ფოსტა: mariam.velijanashvili@geomedi.edu.ge

რექტორის მოადგილე კლინიკურ დარგში
დავით ჭავჭანიძე
მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
ელ. ფოსტა: d.chavchanidze@geomedi.edu.ge

რექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ – სამეურნეო დარგში
თამაზ ხვიჩია
ელ. ფოსტა: t.khvichia@geomedi.edu.ge

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
მანანა ცერცვაძე
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი
ელ. ფოსტა: mananatsertsvadze@geomedi.edu.ge

მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
მარიამ ველიჯანაშვილი
მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ელ. ფოსტა: mariam.velijanashvili@geomedi.edu.ge

სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
ხათუნა ტვილდიანი
მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
ელ. ფოსტა: kh.tvildiani@geomedi.edu.ge

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დეკანი
ლელა აფციაური
პედაგოგიკის აკადემიური დოქტორი,პროფესორი
ელ. ფოსტა: laptsiauri@geomedi.edu.ge

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანი
ხათუნა ჯოხაძე
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი
ელ. ფოსტა: khatunajokhadze@gmail.com

სიცოცხლის ბოლომდე სწავლების სამსახურის უფროსი
ნინო ჭიჭივეიშვილი
ასისტენტი
ელ. ფოსტა: nino.chichiveishvili@geomedi.edu.ge

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი
თამარ სოზიაშვილი
ელ. ფოსტა: tamar.soziashvili@geomedi.edu.ge

სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
მერაბ მერაბიშვილი
ელ. ფოსტა: merabmerabishvili@geomedi.edu.ge

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტერული უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დავით ჩიხრაძე
ელ. ფოსტა: support@geomedi.edu.ge

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
ნანა გვენეტაძე
ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი
ელ. ფოსტა: ir@geomedi.edu.ge

საფინანსო სამსახური-მთავარი ბუღალტერი
ნონა თოლორაია
ელ. ფოსტა: n.toloraia@geomedi.edu.ge

კანცელარიის სამსახურის უფროსი
ირინა კურატიშვილი
ელ. ფოსტა: i.kuratishvili@geomedi.edu.ge

ბიბლიოთეკის დირექტორი
იოსებ ბოლოკაძე
ელ. ფოსტა: i.bolokadze@geomedi.edu.ge

საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკის მთავარი ექიმი
გიორგი მოდებაძე
ელ. ფოსტა: dentalclinic@geomedi.edu.ge

საუნივერსიტეტო სარეაბილიტაციო კლინიკის დირექტორი
ირაკლი შარანგია
ელ. ფოსტა: Urc@geomedi.edu.ge


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail