სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 23-24 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 13 ივნისი. ნაშრომები გადმოაგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე conference@geomedi.edu.ge

თანდართული დოკუმენტები:
მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზე
სტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail