მიმდინარე და განხორციელებული კვლევები

  • საქართველოს ენდემური მცენარეებიდან გამოყოფილი პოლიფენოლების გავლენა ტეტრექლორმეთანით დაზიანებული ღვიძლის ქსოვილზე თაგვებში
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული მედიკამენტების კვლევა სპექტროფოტომეტრული მეთოდით
  • ღეროვანი უჯრედების ბიოქიმიური დახასიათება და მათი გამოყენება თერაპიაში
  • სიცოცხლისთვის საშიში ტოქსიკური მძიმე მეტალები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail