მიმდინარე და განხორციელებული კვლევები

  • საქართველოს ენდემური მცენარეებიდან გამოყოფილი პოლიფენოლების გავლენა ტეტრექლორმეთანით დაზიანებული ღვიძლის ქსოვილზე თაგვებში
  • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული მედიკამენტების კვლევა სპექტროფოტომეტრული მეთოდით
  • ღეროვანი უჯრედების ბიოქიმიური დახასიათება და მათი გამოყენება თერაპიაში
  • სიცოცხლისთვის საშიში ტოქსიკური მძიმე მეტალები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
  • მცენარე Potamogeton pectinatus-ის ცილოვანი ფრაქციების მოქმედება ტეტრაქლორმეთანით დაზიანებული თაგვების ჰეპატოციტებზე
  • კარიესის გავრცელება ქალაქ თბილისის ზრდასრულ  მოსახლეობაში
  • ჰიპერჰომოცისტეინემიის როლი უნაყოფობის და ორსულობის დანაკარგების  პათოგენეზში პაციენტებში პოლიცისტური საკვერცხეების  სინდრომით
  • სიტყვიერი გავრცელების გავლენა უნივერსიტეტის არჩევანზე: ემპირიული კვლევა სტუდენტების გადმოსახედიდან
  • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინტეგრაციის ბარიერები ქართულ საზოგადოებაში

ანგარიში კვლევითი საქმიანობის შესახებ


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail