მიმდინარე და განხორციელებული კვლევები

 • ჰიპერჰომოცისტეინემიის როლი უნაყოფობის და ორსულობის დანაკარგების პათოგენეზში პაციენტებში პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომით
 • მცენარე Potamogeton Pectinatus-ის ცილოვანი ფრაქციების მოქმედება ტეტრაქლორმეთანით დაზიანებული თაგვების ჰეპატოციტებზე
 • საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული მედიკამენტების კვლევა სპექტროფოტომეტრული მეთოდით
 • საქართველოს ენდემური მცენარეებიდან გამოყოფილი პოლიფენოლების გავლენა ტეტრაქლორმეთანით დაზიანებული ღვიძლის ქსოვილზე თაგვებში
 • სიცოცხლისთვის საშიში ტოქსიკური მძიმე მეტალები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები
 • კარიესის გავრცელება ქალაქ თბილისის ზრდასრულ მოსახლეობაში
 • სიტყვიერი გავრცელების გავლენა უნივერსიტეტის არჩევანზე: ემპირიული კვლევა სტუდენტების გადმოსახედიდან
 • ჰედონისტური და უტილიტარული მოტივატორების გავლენა ქართველ მომხმარებელთა დამოკიდებულებასა და შესყიდვის განზრახვაზე მწვანე პროდუქტებთან მიმართებით
 • სპეციალური საჭიროებების მქონე სტუდენტების ონლაინ სწავლება: მასწავლებელთა პერსპექტივები
 • კონკურენციის კვლევის ზოგადთეორიული, გლობალური და თანამედროვე პრაქტიკის დარგობრივი გააზრება ჯანდაცვის მაგალითზე
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინტეგრაციის ბარიერები ქართულ საზოგადოებაში
 • პანდემიის პირობებში ჯანდაცვის სისტემის მიერ ექსტრემალური მენეჯმენტის გამოყენების მიმართულებები

ანგარიში კვლევითი საქმიანობის შესახებ


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail