სტუდენტთა სერვის ცენტრი

აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და საყოფაცხოვრებო საკითხებზე სტუდენტები მიმართავენ უნივერსიტეტის სტუდენტთა სერვის ცენტრს, სადაც მათ კვალიფიციური სპეციალისტები კონსულტაციას უწევენ ქართულ და ინგლისურ ენებზე. აქ ისინი იღებენ ინფორმაციას სტუდენტთა უფლება-მოვალეობების, ეთიკის კოდექსის, სასწავლო პროცესის, სამეცნიერო კონფერენციების, სხვადასხვა პროექტებისა თუ ღონისძიებების შესახებ.

სტუდენტთა სერვის ცენტრის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ დებულებაში

საკონტაქტო ინფორმაცია
ტელ: 032 275 25 13
ელ. ფოსტა: service@geomedi.edu.ge


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail