სტუდენტური თვითმმართველობა

უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის სტუდენტთა წარმომადგენლობითი, არჩევითი, დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის მთავარი მიზანია სტუდენტთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, სტუდენტური კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო თუ შემეცნებითი პროექტების მომზადება და მათში სტუდენტების ჩართულობის უზრუნველყოფა. სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები, უფლებამოსილებები, სტრუქტურა და მისი ფუნქციონირების სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები გაწერილია თვითმმართველობის დებულებაში.

  • პრეზიდენტი – აკაკი ბადრიძე
  • ვიცე-პრეზიდენტები – სვარალი ჩოდნეკარ, აკაკი კურტანიძე
  • მედიცინის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ანა გოგავა, შიფაზ აჰმედ
  • სტომატოლოგიის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – მარიამ მეგენეიშვილი
  • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – გიორგი კეკელია
  • ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ნიკოლოზ კორტავა

საკონტაქტო ინფორმაცია
თვითმმართველობის პრეზიდენტი – აკაკი ბადრიძე
selfgovernment@geomedi.edu.ge


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail