სტუდენტური თვითმმართველობა

უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის სტუდენტთა წარმომადგენლობითი, არჩევითი, დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის მთავარი მიზანია სტუდენტთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, სტუდენტური კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო თუ შემეცნებითი პროექტების მომზადება და მათში სტუდენტების ჩართულობის უზრუნველყოფა. სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები, უფლებამოსილებები, სტრუქტურა და მისი ფუნქციონირების სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები გაწერილია თვითმმართველობის დებულებაში.

  • პრეზიდენტი – მარიამ მეგენეიშვილი
  • ვიცე-პრეზიდენტები – სვარალი ჩოდნეკარ, აკაკი კურტანიძე
  • მედიცინის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ანა გოგავა, შიფაზ აჰმედ
  • სტომატოლოგიის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ნინო ტუღუში
  • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ნიკოლოზ მოდებაძე
  • ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ნიკოლოზ კორტავა

საკონტაქტო ინფორმაცია
თვითმმართველობის პრეზიდენტი – მარიამ მეგენეიშვილი
selfgovernment@geomedi.edu.ge


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail