სტუდენტური თვითმმართველობა

უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის სტუდენტთა წარმომადგენლობითი, არჩევითი, დამოუკიდებელი ორგანო, რომლის მთავარი მიზანია სტუდენტთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, სტუდენტური კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება, საგანმანათლებლო თუ შემეცნებითი პროექტების მომზადება და მათში სტუდენტების ჩართულობის უზრუნველყოფა. სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნები, უფლებამოსილებები, სტრუქტურა და მისი ფუნქციონირების სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები გაწერილია თვითმმართველობის დებულებაში.

  • პრეზიდენტი – ეკატერინე-მადონა ბუაძე
  • ვიცე-პრეზიდენტები – ვინაი არია, შიფაზ აჰმედ
  • მედიცინის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – აბჰი პარეშ შაჰ
  • სტომატოლოგიის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ელეონორა ორუჯოვი
  • ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – ლინა ტაბაღუა
  • ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის თავმჯდომარე – გენადი ბოჭოიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
თვითმმართველობის პრეზიდენტი – ეკატერინე-მადონა ბუაძე
selfgovernment@geomedi.edu.ge


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail