ონლაინ ტრენინგი თემაზე: ანტიპლაგიატის პროგრამა “Ouriginal”

19 მაისს 15:00 საათზე ბიბლიოთეკის ინიციატივით გაიმართება ონლაინ ტრენინგი თემაზე: ანტიპლაგიატის პროგრამა “Ouriginal”- ის განხილვა. ტრენინგს ჩაატარებს ,, საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017″-ის წარმომადგენელი, თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ტრენინგ ცენტრის პედაგოგი – თეონა პაპიაშვილი. ტრენინგი ჩატარდება ზუმში და განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: მსგავსების ამომცნობი პროგრამის არსი და ფუნქცია ნაშრომის შემოწმების პროცედურები მიღებული შედეგების ანალიზი შეხვედრის …