ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით:

ბეჭდური ფონდი:

 1. Gulati G.- Blood cell morphology. Grading guide. 2 nd ed., 2018.
 2. Cowen P.S., Moorhead S.- Current issues in nursing. 8 th ed., 2011.
 3. Rodgers G.M., Alday E.A.- Hemostasis casebook. 2013.

ციფრული ფონდი:

 1. Ochs R.S.-Biochemistry. 2 nd ed., 2022.
 2. Nelson, D.L., Cox, M.M. – Lehninger Principles of Biochemistry. 8 th ed., 2021.
 3. Ignatavicius D.D., and oth. – Medical-Surgical Concepts for Clinical Judgment and Collaborative Care, 11 th ed., 2024.
 4. Madsen O., J. – Life Skills and Adolescent Mental Health. 2024.
 5. Martha Lally, Suzanne Valentine-Introduction to Psychology. 2018.
 6. Cherny N.I.-Oxford Textbook of Palliative Medicine. 6 th ed., 2021.
 7. Sabatine M.S.-Pocket Medicine. 7 th ed., 2020.
 8. Nettina S.M.-Lippincott Manual of Nursing Practice. 11 th ed., 2019.
 9. Banasik J., L., Copstead E.- Pathophysiology. 6 th ed., 2019.
 10. Esterhuizen P.- Reflective Practice in Nursing. 2022.
 11. Have H.-Global Education in Bioethics. 2018.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail