ვებინარი Scopus-ის გამოყენების შესახებ

 26 მარტს ელსევიერის ტრენერის კირილ ივანოვის მიერ ჩატარდა ვებინარი: ,,How to navigate in Scopus titles.’’ვებინარზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები:

  • რას ნიშნავს ღია წვდომის ჟურნალები;
  • ღია წვდომის სახეები;
  • რა არის ჟურნალის მეტრიკა;
  • როგორ ხდება სკოპუსში ჟურნალების ინდექსირება და შეწყვეტა და ა.შ.

ვებინარს უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი და ბიბლიოთეკის თანამშრომლები ესწრებოდნენ.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail