ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: რედ: ი. კვაჭაძე – ადამიანის ფიზიოლოგია. მე-6 გამ., 2021. თრეისი. – მოლაპარაკება. 2023. გიგაური რ. – წარმატების 365 გასაღები. წიგნი 6. 2020. გიგაური რ. – წარმატების 365 გასაღები. წიგნი 9. 2020. Marwah D., Ahmad S.- A complete next-centric approach FMGE solutions for foreign medical graduates appearing …