შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2020-2021 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა – 2021 წლის 28 იანვრიდან 2021 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2021 წლის  10 თებერვლიდან  16  თებერვლის  ჩათვლით, 10 სთ-დან – 17 სთ-მდე.  წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: • პირადობის …

2020-2021 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

საბაკალავრო, სამაგისტრო და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი:სააუდიტორიო მეცადინეობები და შუალედური გამოცდები – 05 ოქტომბერი – 05 თებერვალი (მე-8 კვირა შუალედური გამოცდები, გარდა კურაციისა.არდადეგები – 4-15 იანვარი) საგამოცდო პერიოდი – 8-26 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები)დამატებითი გამოცდები 1-12 მარტიარდადეგები – 13-21 მარტი. დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა/დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამა შემოდგომის სემესტრი:სააუდიტორიო მეცადინეობები, შუალედური გამოცდები …

აკადემიური თანამდებობის (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტენტ-პროფესორი, ასისტენტი) დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები • ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი: 1. გურამ ამყოლაძე – პროფესორი • სტომატოლოგიის ფაკულტეტი: 1. ეთერ მამფორია – ასოცირებული პროფესორი • მედიცინის ფაკულტეტი: 1. ზურაბ ცეცხლაძე – პროფესორი2. თეიმურაზ თავხელიძე – პროფესორი3. გიორგი თვალიაშვილი – პროფესორი4. ქრისტოფერ იოჰანეს ალფრედ ვოლფ – ასოცირებული პროფესორი5. ნინო ოთარიშვილი – ასოცირებული პროფესორი6. მაია …

კონკურსი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობებზე

ცხადდება ღია კონკურსი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების: – სტომატოლოგიის განყოფილება– მედიცინის განყოფილება– ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის განყოფილება– მოლეკულური მედიცინის ლაბორატორია– პათომორფოლოგიის ლაბორატორია ხელმძღვანელების არჩევის მიზნით, შემდეგი პირობებით:I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავება 5 (ხუთი) წლის …

განცხადება

სტუდენტთა 2020 წლის 17 ივლისის N1(12) სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, “პრობლემები და მიღწევები თანამედროვე მედიცინაში და მენეჯმენტში”, მასალების ელ. ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ამ ბმულზე უნივერსიტეტის რედაქცია