ონლაინ ტრენინგი თემაზე: ანტიპლაგიატის პროგრამა “Ouriginal”

19 მაისს 15:00 საათზე ბიბლიოთეკის ინიციატივით გაიმართება ონლაინ ტრენინგი თემაზე: ანტიპლაგიატის პროგრამა “Ouriginal”- ის განხილვა. ტრენინგს ჩაატარებს ,, საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017″-ის წარმომადგენელი, თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ტრენინგ ცენტრის პედაგოგი – თეონა პაპიაშვილი. ტრენინგი ჩატარდება ზუმში და განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: მსგავსების ამომცნობი პროგრამის არსი და ფუნქცია ნაშრომის შემოწმების პროცედურები მიღებული შედეგების ანალიზი შეხვედრის …

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის 23-24 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. აბსტრაქტების წარდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 13 ივნისი. ნაშრომები გადმოაგზავნეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე conference@geomedi.edu.ge თანდართული დოკუმენტები:მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზესტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა

ვებინარი თემაზე: Elsevier professional tools for working with scientific and technical information; Effective search in ScienceDirect and Scopus

2022 წლის 5 მაისს, 14:00 საათზე, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ინიციატივით გაიმართება ვებინარი თემაზე: Elsevier professional tools for working with scientific and technical information. Effective search in ScienceDirect and Scopus. ტრენინგს ჩაატარებს Elsevier-ის ძირითადი საინფორმაციო გადაწყვეტილებების კონსულტანტი საქართველოში Maxim M. Filatov. ტრენინგი სასარგებლო იქნება პროფესორებისთვის, სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის. ტრენინგი ჩატარდება ზუმის პლატფორმაზე.  ვებინარზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები: Elsevier-ის …

გაცვლითი პროგრამის კონკურსის შედეგები

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის, ქ. სკოპიეს „უნივერსიტეტი ამერიკული კოლეჯ“-ს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით, შერჩეული იქნა ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი თორნიკე ხოშტარია.

ბილატერალური გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ   ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში ამერიკულ კოლეჯში ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით,  ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 6 დღე (2021-2022 ს/წ  გაზაფხულის სემესტრი, 28 მარტი -2 აპრილი). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების მიღების ვადა – დაინტერესებულმა პირებმა   2022 წლის 16 მარტის 16.00 …