ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკაში წიგნად ფონდს დაემატა შემდეგი ახალი წიგნები: ციბაძე ა., კობაიძე მ. – ფიზიკა და ბიოფიზიკა. 2014. ჩიგოგიძე თ. და სხვა – შარდსასქესო სისტემის ანომალიები. 2021. ბაღათურია გ., თუთბერიძე გ. და სხვა – ბიზნესკვლევის მეთოდები. 2020. შემდგ.: იმედაძე ი. – ფსიქოლოგია. 2019. ტრეზუბოვი ვ.ნ. და სხვა – ორთოპედიული სტომატოლოგია. 2022. რადლინკსი ს.- კბილთა ესთეტიკური …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკაში წიგნად ფონდს დაემატა შემდეგი ახალი წიგნები: ხუჯაძე მ., ხუჯაძე ო. – ოტო-რინო-ლარინგოლოგია და თავ-კისრის პათოლოგიები. 2021. პრაიდი ბ., ჰიუზი ბ., კაპური ჯ. – ბიზნესი. მე-12 გამ., 2020.

სამეცნიერო სემინარი ქართული სამკურნალო მცენარეების ანტიოქსიდანტურ პოტენციალზე

სამეცნიერო სემინარი ქართული სამკურნალო მცენარეების ანტიოქსიდანტურ პოტენციალზე

2023 წლის 3 თებერვალს, 13:00 საათზე, უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება სამეცნიერო სემინარი თემაზე “ქართული სამკურნალო მცენარეების ანტიოქსიდანტური პოტენციალის განსაზღვრა და მათი გამოყენების პერსპექტივები ოქსიდაციურ სტრესთან დაკავშირებული პათოლოგიების სამკურნალოდ”. მომხსენებელი უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორი, ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ვალენტინა მიტოვა. სემინარი ჩატარდება ინგლისურ ენაზე.

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2022-2023 ს/წ გაზაფხულის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2023 წლის 30 იანვრიდან – 2023 წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2023 წლის 10 თებერვლიდან 15 თებერვლის ჩათვლით, 10:00 სთ–დან – 17:00სთ–მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის …

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირი1.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება აქვს შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ნებისმიერ სტუდენტს, მათ შორის სტატუს შეჩერებულს. 2. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლების შეზღუდვა2.1. შიდა მობილობაში მონაწილეობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი სემესტრის შემდეგ. სწავლის პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განმავლობაში პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი.2.2. დამატებითი სემესტრის …