ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში (Grigore T. Popa university of medicin and pharmacy) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით მედიცინის ფაკულტეტის მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. აპლიკანტს ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული …

ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა პოლონეთის შედლცეს უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პოლონეთის შედლცეს უნივერსიტეტში (Siedlce University) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. აპლიკანტს ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული ერაზმუს + – ის გრანტი. 2. …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: ლაზვიაშვილი ნ. – რისკმენეჯმენტი. 2022. კიტი პ.გ., იანგი ფ. კ., ერფლი ს.ი.- მენეჯერული ეკონომიკა. მე-7 გამ., 2019. ბარათაშვილი ე., აბრალავა ა., მარიდაშვილი მ. – ინვესტიციების მართვა და მისი სრულყოფის მექანიზმები. 2018. გოცირიძე მ. – კორპორაციული მენეჯმენტი. 2018. ჩლაიძე დ.- ინფორმაციული სისტემები და …

ერასმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ ნიკოლას კოპერნიკუსის უნივერსიტეტში (Nicolas Copernicus University, Poland) ერასმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით ადმინისტრაციული პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 7 დღე (2023-2024 ს/წ გაზაფხულის სემესტრი, 5 სამუშაო დღე, 2 დღე სამგზავროდ). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების მიღების ვადა – დაინტერესებულმა პირებმა 2024 წლის …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: რედ: ი. კვაჭაძე – ადამიანის ფიზიოლოგია. მე-6 გამ., 2021. თრეისი. – მოლაპარაკება. 2023. გიგაური რ. – წარმატების 365 გასაღები. წიგნი 6. 2020. გიგაური რ. – წარმატების 365 გასაღები. წიგნი 9. 2020. Marwah D., Ahmad S.- A complete next-centric approach FMGE solutions for foreign medical graduates appearing …