შეცვალე შენი მომავალი, გახდი წარმატებული უნივერსიტეტ გეომედთან ერთად!


რატომ ვირჩევთ გეომედს?
 • უნივერსიტეტი გეომედი ერთ-ერთი წარმატებული საგანმანათლებლო კერაა საქართველოში, რომელიც ახალგაზრდებს სთავაზობს საუკეთესო სასწავლო პირობებს XXI საუკუნის შესაბამისი თანამედროვე განათლების მისაღებად.
 • მედიცინის, სტომატოლოგიის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის, ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის სფეროში ჩვენთან შექმნილია სტუდენტთა სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისათვის საუკეთესო პირობები, რაც მათ აძლევთ საშუალებას მიიღოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და მომავალ განვითარებაზე ორიენტირებული უმაღლესი განათლება.
 • უნივერსიტეტი გეომედი გთავაზობთ სტუდენტზე ორიენტირებულ გარემოს, სადაც თქვენ შეძლებთ თქვენი შესაძლებლობების სრულად გამოვლენას და განვითარებას.
 • ჩვენი კურსდამთავრებულები გამოირჩევიან კონკურენტუნარიანობით და დასაქმების მაღალი რეიტინგით როგორც საქართველოს ასევე საზღვარგარეთის შრომით ბაზარზე.

უნივერსიტეტი გეომედი გთავაზობთ შემდეგ აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს:
 • დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა
 • დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა
 • სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
 • საბაკალავრო პროგრამა – ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტი
 • სამაგისტრო პროგრამა – ჯანდაცვის მენეჯმენტი
 • საბაკალავრო პროგრამა – ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
 • სამაგისტრო პროგრამა – ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია
 • რეზიდენტურის (დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების) პროგრამა „თერაპიულ სტომატოლოგიაში“
 • რეზიდენტურის (დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების) პროგრამა „ორთოპედიულ სტომატოლოგიაში“
 • სპეციალიზაციის კურსი ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიულ სტომატოლოგიაში. კურსის ხანგრძლივობა 3 (სამი) თვე
 • სპეციალიზაციის კურსი პირის ღრუს ქირურგიულ სტომატოლოგიაში. პროგრამის ხანგრძლივობა 3 (სამი) თვე

საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა


საქართველოს მოქალაქეების მიღების წესები

იხილეთ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი, მუხლი 2Facebooktwitterpinterestlinkedinmail