ტრენინგი – PBL და CBL სწავლების მეთოდები

ტრენინგი – PBL და CBL სწავლების მეთოდები

2022 წლის 6-8 ივლისს, დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახურის ეგიდით, პროფესორ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ჰიბრიდულ რეჟიმში გაიმართა ვორქშოფი თემაზე: PBL და CBL სწავლების მეთოდები. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ მედიცინისა და სტომატოლოგიის აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. შეხვედრაზე განხილულ იყო პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებისა და ქეისზე დაფუძნებული სწავლების, სასწავლო კურიკულუმში ინტეგრირების აქტუალური საკითხები სხვადასხვა დისციპლინების მაგალითებზე.

წიგნის პრეზენტაცია

წიგნის პრეზენტაცია

გამოვიდა უნივერსიტეტ გეომედის მოწვეული სპეციალისტის, ექიმ-სტომატოლოგ ალექსანდრე ლეონიძის სახელმძღვანელო „გაუტკივარება ამბოლატორიულ სტომატოლოგიაში და კბილის ექსტრაქცია“. წიგნში განხილულია ყბა-სახის მიდამოს ანატომია, ზოგადი და ადგილობრივი გაუტკივარება, კბილების ექსტრაქცია, და მათი გართულებების და მკურნალობის მეთოდები. სახელმძღვანელო გამოიცა სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის დაფინანსებით და შედგენილია სტომატოლოგიური პროგრამის შესაბამისად. სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტომატოლოგიისა და სამედიცინო ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის, ექიმ-რეზიდენტებისათვის და დამწყები ექიმ-სტომატოლო-გებისათვის. წიგნი …

წარმატებული სამეცნიერო საქმიანობა

წარმატებული სამეცნიერო საქმიანობა

პროფესორ თორნიკე ხოშტარიას თანაავტორობით პორტუგალიის პორტოს უნივერსიტეტის მაღალრეიტინგულ ჟურნალში „International Journal of Marketing, Communication and New Media“, რომელიც ინდექსირებულია Web of Science-ში, გამოქვეყნდა სტატია “The Impact of Social Media Influencers on Brand Awareness, Image and Trust in their Sponsored Content: An Empirical Study from Georgian Social Media Users”. სტატიის ბმული იხილეთ აქ.  მისი მეორე ნაშრომი …

გეომედის კურსდამთავრებულების წარმატება FMGE/MCI გამოცდაზე

გეომედის კურსდამთავრებულების წარმატება FMGE/MCI გამოცდაზე

უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი პროგრამის კურსდამთავრებულების კიდევ ერთმა ნაკადმა წარმატებით ჩააბარა ინდოეთის რესპუბლიკაში დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობისათვის სავალდებულო FMGE/MCI გამოცდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოჰიტ პანჯვანის წარმატება, რომელმაც ინდოეთის მაშტაბით მესამე ადგილი დაიკავა აღებული ქულების რაოდენობით. უნივერსიტეტი გეომედი ულოცავს კურსდამთავრებულებს და უსურვებს წინსვლას პროფესიულ ასპარეზზე.

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2022 წლის  24 ივნისს, უნივერსიტეტ გეომედის  სააქტო დარბაზში ჩატარდა  სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია, რომელზეც მოხსენებები წარმოადგინეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და სტუმრებმა.კონფერენციას უძღვებოდა რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში- პროფესორი ზურაბ ცეცხლაძე.სტუდენტების მრავალფეროვანი და საინტერესო პრეზენტაციების წარდგენის შემდეგ, განხილული თემების  გარშემო გაიმართა დისკუსია.  კონფერენციის ბოლოს კომისიამ შეაფასა და გამოავლინა საუკეთესო მომხსენებლები: I ადგილი – ნინო ტუღუში (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი,  IV კურსი, …