ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

უნივერსიტეტ გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ბიოსტრუქტურებისა და ბიოიმიჯინგის ინსტიტუტის და MSD R&D (Merck) ინოვაციების ცენტრის (გაერთიანებული სამეფო) მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ ჟურნალ „Current Medicinal Chemistry”-ში (IF 4.1) გამოქვეყნდა ერთობლივი სამეცნიერო სტატია – “Georgian Medicinal Plants as Rich Natural Sources of Antioxidant Derivatives: A Review on the Current Knowledge and …

ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

2024 წლის 31 იანვარიდან 02 თებერვლის ჩათვლით ჩატარდა ტრენინგი „საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები“. ტრენინგს ესწრებოდნენ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის „საექთნო საქმე“ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. ტრენინგს უძღვებოდა სერტიფიცირებული ტრენერი, საქართველოს ექთნების ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი ლია მამალაძე.

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

2024 წლის 15 იანვარს მედიცინის ფაკულტეტის პირველი კურსის ინგლისურენოვანი სტუდენტებისათვის ტრენინგი ჩაატარა ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ-ნანა ცერცვაძემ. შეხვედრის მიზანი იყო სტუდენტებისთვის ბიბლიოთეკის სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. ტრენინგზე საუბარი იყო ელექტრონულ კატალოგსა და ბიბლიოთეკაში რესურსების მოძიების გზების, საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების EBSCO-სა და ELSEVIER-ის მნიშვნელობის და გამოყენების შესახებ და ა.შ.

ვებინარი EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების შესახებ

ვებინარი EBSCO-ს ელექტრონული ბაზების შესახებ

2024 წლის 8 იანვარს EBSCO-ს ტრენერის ირინა სერჟანის მიერ ჩატარდა ონლაინ ვებინარი თემაზე: ,,Search for scientific medical information in full-text electronic journals and books, available at Teaching University Geomedi”. ტრენერმა ვებინარზე განიხილა შემდეგი საკითხები: ძიების ძირითადი და გაფართოებული სტრატეგიების შექმნა; როგორ მოვიძიოთ და ჩამოვტვირტოთ სტატიები, მოვახდინოთ ციტირება და შედეგების ექსპორტი; ელექტრონული წიგნების ჩამოტვირთვის მახასიათებლები და …

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2023 წლის 21 დეკემბერს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია, სადაც სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები და კვლევები მედიცინის, სტომატოლოგიის, რეაბილიტაციის, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სფეროში. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ, განხილული თემის გარშემო გაიმართა დისკუსია. კონფერენციის ბოლოს ჟიურიმ შეაფასა და გამოავლინა საუკეთესო მომხსენებლები: I ადგილი – პუჯა ჰიტეშბჰაი რაჯპუტ (მედიცინის ფაკულტეტი) II ადგილი – გიორგი ჭკადუა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო …