„აიურვედა- სიცოცხლის მეცნიერება“

„აიურვედა- სიცოცხლის მეცნიერება“

2021 წლის 30 ივლისს, უნივერსიტეტ გეომედში, პროექტ გიმნასიონის ფარგლებში ჩატარდა მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტის ვინაი არიას ონლაინ მოხსენება თემაზე „აიურვედა- სიცოცხლის მეცნიერება“.  ღონისძიებას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები. მოხსენების ბოლოს გაიმართა საინტერესო დისკუსია.

სემინარი „შეთქმულების პანდემიური თეორიის საფუძვლები (ფაქტები და ჰიპოთეზები)“

სემინარი „შეთქმულების პანდემიური თეორიის საფუძვლები (ფაქტები და ჰიპოთეზები)“

2021 წლის 23 ივლისს, უნივერსიტეტში ჩატარდა სემინარი „შეთქმულების პანდემიური თეორიის საფუძვლები (ფაქტები და ჰიპოთეზები)“, რომელსაც უძღვებოდა მკვლევარი, ასისტენტ-პროფესორი მალხაზ ვახანია.  სემინარზე განხილული იყო, თუ როგორ იქმნება შეთქმულების პანდემიური თეორიები და რა რეალური საფუძველი გააჩნია მათ წარმოშობას.  სემინარის ფარგლებში განხილული იყო ჯანდაცვის სფეროში არსებული მწვავე საკითხები, მათ შორის ვაქცინებთან დაკავშირებული უნდობლობის მიზეზები, რომლის მიმართ მსოფლიო ჯანდაცვის …

გეომედის კიდევ ერთმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა FMGE/MCI გამოცდა

გეომედის კიდევ ერთმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა FMGE/MCI გამოცდა

უნივერსიტეტ გეომედის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ინგლისურენოვანი პროგრამის პირველი გამოშვების კურსდამთავრებულმა, საი ტეჯა იედამ, წარმატებით ჩააბარა ინდოეთის რესპუბლიკაში დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობისათვის სავალდებულო FMGE/MCI გამოცდა. უნივერსიტეტ გეომედი ყოველთვის ზრუნავს სწავლის ხარისხზე და ამზადებს მსოფლიო დასაქმების ბაზარზე მაღალი კონკურენტუნარიანობის მქონე პროფესიონალებს. ვულოცავთ ჩვენს კურსდამთავრებულს ამ წარმატებას და ვუსურვებთ წინსვლას პროფესიულ ასპარეზზე.

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2021 წლის 25 ივნისს, ჩატარდა  პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები”. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტში მოღვაწე მკვლევარებმა, პროფესორებმა და მოწვეულმა სპეციალისტებმა. თითოეული მოხსენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია. კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალების კრებულში.

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია

2021 წლის 24 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა  სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული ონლაინ კონფერენცია თემაზე: “მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები“, რომლის მიზანი გახლდათ სამეცნიერო საქმიანობაში სტუდენტთა აქტიური ჩართვის სტიმულირება და  ჯანდაცვის სფეროს აქტუალური საკითხების განხილვა. კონფერენცია გახსნა და მონაწილეებს სიტყვით მიმართა უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა მარინა ფირცხალავამ.   მონაწილეებმა წარმოადგინეს ნაშრომები არსებული აქტუალური საკითხების შესახებ. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ, …