სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2024 წლის 14 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 18 მაისი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge

მიმაგრებული ფაილები:
მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზე
სტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail