შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2016-2017 ს/წ შემოდგომის სემესტრის მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ საბუთების მიღება იწარმოებს 24 აგვისტოდან 05 სექტემბრის ჩათვლით 10სთ-დან – 16სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის ასლი ატესტატის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სასწავლო ბარათის/ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ბრძანებების დამოწმებული ასლები სტუდენტის სტატუსის ცნობა 4 ფოტოსურათი 3X4-ზე სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის) მისამართი: მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4 (ყოფილი კრწანისის ქ. №3), …

2016-2017 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 18 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 29 ივლისი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 01 აგვისტო. II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

ღია ლექცია

ღია ლექცია

2016 წლის 13 ივნისს ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე უნივერსიტეტ გეომედს ეწვია პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქრისტინ შნაიდერი და სტუდენტთა ჯგუფი. პროგრამის თანახმად 2 კვირის განმავლობაში ჩატარდება ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა. აგრეთვე დაგეგმილია საპასუხო ვიზიტი უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტებისათვის პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იმედს გამოვთქვამთ, რომ მეგობრული ურთიერთობები, რომელიც დამყარებულია ორ უნივერსიტეტს შორის იქნება წარმატებული როგორც გეომედის უნივერსიტეტისათვის ასევე პენსილვანიის სახელმწიფო …

უნივერსიტეტ გეომედში 2016 წლის 11 მაისს ორგანიზებული საჯარო ლექციის შემდეგ გამართული დებატების გათვალისწინებით, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელში“ გამოქვეყნდა უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორის – საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს რევაზ ლორთქიფანიძის შრომები: „მენეჯმენტის ახალი მიმართულების შესახებ“ „The New “Competitive Management”

ღია ლექცია თემაზე „ქალთა ჯანმრთელობა მთელი ცხოვრების მანძილზე“

ღია ლექცია თემაზე „ქალთა ჯანმრთელობა მთელი ცხოვრების მანძილზე“

ა.წ. 14 ივნისიდან 24 ივნისის ჩათვლით შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის და პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩაატარებენ ერთობლივ კვლევებს ჯანდაცვის მიმართულებით. შპს უნივერსიტეტ გეომედში 14 ივნისს 11:00 საათზე ჩატარდება ღია ლექცია თემაზე „ქალთა ჯანმრთელობა მთელი ცხოვრების მანძილზე“, რომლესაც ჩაატარებს პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქრისტინ ქ. სნაჟდერი.