ინფორმაცია 2016 წლის ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდების შესახებ

ავტორიზებული უმაღლესი სამედიცინო პროფილის მქონე სასწავლებლები, რომელთა კურსდამთავრებულებს არ მოეთხოვებათ სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული ცნობის წარმოდგენა დიპლომის აღიარების თაობაზე: 1. სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2. სსიპ-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 3. სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; 4. სსიპ-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 5. სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 6. შპს- საქართველოს …

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

უნივერსიტეტ გეომედის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას და უმაღლეს სასწავლებელში მოწყობას. ამასთან, გაცნობებთ, რომ პირველკურსელები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 29 აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე 10სთ-დან 16სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4 (ყოფილი კრწანისის ქ. №3), მესამე სართული, ტელ: 275 25 20. სტუდენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები: პირადობის …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2016-2017 ს/წ შემოდგომის სემესტრის მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ საბუთების მიღება იწარმოებს 24 აგვისტოდან 05 სექტემბრის ჩათვლით 10სთ-დან – 16სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის მოწმობის ასლი ატესტატის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სასწავლო ბარათის/ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ბრძანებების დამოწმებული ასლები სტუდენტის სტატუსის ცნობა 4 ფოტოსურათი 3X4-ზე სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის) მისამართი: მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4 (ყოფილი კრწანისის ქ. №3), …

2016-2017 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

I. შიდა მობილობის ვადები: ა) დოკუმენტების მიღება – 18 ივლისიდან 28 ივლისის ჩათვლით; ბ) კრედიტების აღიარება – 29 ივლისი; გ) სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა და ხელშეკრულების გაფორმება – 01 აგვისტო. II. წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: ა) განცხადება; ბ) ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული ფაკულტეტის ბეჭდით და დეკანის ხელმოწერით); გ) პირადობის მოწმობის ასლი.

ღია ლექცია

ღია ლექცია

2016 წლის 13 ივნისს ურთიერთთანამშრომლობის საფუძველზე უნივერსიტეტ გეომედს ეწვია პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ქრისტინ შნაიდერი და სტუდენტთა ჯგუფი. პროგრამის თანახმად 2 კვირის განმავლობაში ჩატარდება ერთობლივი სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა. აგრეთვე დაგეგმილია საპასუხო ვიზიტი უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტებისათვის პენსილვანიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იმედს გამოვთქვამთ, რომ მეგობრული ურთიერთობები, რომელიც დამყარებულია ორ უნივერსიტეტს შორის იქნება წარმატებული როგორც გეომედის უნივერსიტეტისათვის ასევე პენსილვანიის სახელმწიფო …