ვებინარი – ყველაფერი წიგნებზე

ვებინარი – ყველაფერი წიგნებზე

2021 წლის 22 ნოემბერს, უნივერსიტეტ გეომედის აკადემიური, მოწვეული და ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციული პერსონალი დაესწრნენ ონლაინ ვებინარს თემაზე: ScienceDirect – all about the books, რომელიც გაიმართა Elsevier – ის ხელშეწყობით.