კრიკეტის ჩემპიონატი „პრემიერ ლიგა“

კრიკეტის ჩემპიონატი „პრემიერ ლიგა“

2021 წლის 11-25 დეკემბერს, სტუდენტთან ურთიერთობის სამსახურისა და სტუდენტური თვითმართველობის მხარდაჭერით,  სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა შიდა საუნივერსიტეტო ჩემპიონატი კრიკეტში „პრემიერ ლიგა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ექვსმა გუნდმა:  „Northern Royal Сhallengers“ “Gujarat Lions” “Team Om” “Team Tc” “Geomedi 11” “Geomedi Junior 11” ჩემპიონატის გამარჯვებული გახდა „Northern Royal Сhallengers“ გუნდი. ასევე, გამოვლინდნენ  საუკეთესო სპორცმენები შემდეგ ნომინაციებში: საუკეთესო ბეტსმენი …

სემინარი თემაზე „რიტორიკა“

სემინარი თემაზე „რიტორიკა“

2021 წლის 24 დეკემბერს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის საკონფერენციო დარბაზში, დახელოვნებისა და რეზიდენტურის სამსახურის ხელშეწყობით ჩატარდა სემინარი თემაზე “რიტორიკა”, რომელიც  მიზნად ისახავდა დამსწრე საზოგადოებისთვის გაეცნო ორატორობისა და აუდიტორიასთან სიტყვით გამოსვლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული უნარები. სასწავლო სემინარს უძღვებოდა გეომედის ასოცირებული პროფესორი გოჩა მსხილაძე. მოხსენების დასრულების შემდეგ, განხილული საკითხების გარშემო გაიმართა დისკუსია. სემინარი ჩატარდა ონლაინ და დასწრებულ ფორმატში.

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ (მუხლი 34, მუხლი 35) და აკადემიური პერსონალის არჩევისა და დანიშვნის წესის საფუძველზე, აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები) ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად. ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი (მიმართულება: …

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ (მუხლი 34, მუხლი 35) და აკადემიური პერსონალის არჩევისა და დანიშვნის წესის საფუძველზე, აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები) ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად. ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი (მიმართულება: …

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონაწილეობა მე-19 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში

სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის მონაწილეობა მე-19 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში

2021 წლის 15-17 დეკემბერს, ქალაქ სიედლცეში ონლაინ ფორმატში ჩატარდა მე-19 საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენცია “Current Challenges for Human Activity” – An Interdisciplinary Approach. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის, გაერთიანებული სამეფოს, ამერიკის, კანადის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების 50-ზე მეტმა მეცნიერმა. კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტის წევრი და ერთ-ერთი მომხსენებელი გახლდათ სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი …