სემინარი “ფიზიკა ეკონომიკაში – თანამედროვე ჯანდაცვითი ბიზნესის სახელმწიფოებრივი აზროვნებისთვის”

სემინარი “ფიზიკა ეკონომიკაში – თანამედროვე ჯანდაცვითი ბიზნესის სახელმწიფოებრივი აზროვნებისთვის”

2021 წლის 19 ნოემბერს, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებულმა პროფესორმა რევაზ ლორთქიფანიძემ უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩაატარა სემინარი თემაზე: “ფიზიკა ეკონომიკაში – თანამედროვე ჯანდაცვითი ბიზნესის სახელმწიფოებრივი აზროვნებისთვის”, სადაც განხილული იყო: ელექტრონულ ეპოქაში ინფორმაციის მოძრაობისა და გაცვლის პროცესები და მათი ეფექტიანი დაცვის საჭიროებები  ჩრდილოვანი ეკონომიკის რეალური მიზეზები და ქსელური ტექნოლოგიებით მენეჯერული ხარჯების ოპტიმიზაცია სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე …