მედიცინისა და სტომატოლოგიის ფაკულტეტების სტუდენტთა საყურადღებოდ!

კონსულტაცია თურქეთის ონდოკუზ მეის უნივერსიტეტში ბილატერალურ გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით ჩატარდება 2021 წლის 11 ნოემბერს, 16:30 საათზე, ონლაინ ფორმატში. მსურველებს დასწრება შეუძლიათ შემდეგი ლინკის საშუალებით: meet.google.com/sog-beuw-rpp