ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

უნივერსიტეტ გეომედის, უნივერსიტეტ გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ბიოსტრუქტურებისა და ბიოიმიჯინგის ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალის და მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ ჟურნალ „Aantibiotics (MDPI)”-ში (IF 4.8) გამოქვეყნდა ერთობლივი სამეცნიერო სტატია – “Antimicrobial Metabolites of Caucasian Medicinal Plants as Alternatives to Antibiotics”.

ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში (Grigore T. Popa university of medicin and pharmacy) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით მედიცინის ფაკულტეტის მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. აპლიკანტს ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული …

ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა პოლონეთის შედლცეს უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პოლონეთის შედლცეს უნივერსიტეტში (Siedlce University) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. აპლიკანტს ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული ერაზმუს + – ის გრანტი. 2. …

ვებინარი: New user interface of the EBSCOhost platform

ვებინარი: New user interface of the EBSCOhost platform

EBSCO-ს მონაცემთა ბაზების ინტერფეისის ცვლილებასთან დაკავშირებით 8 მაისს უნივერსიტეტ გეომედის ბიბლიოთეკის ინიციატივით ჩატარდა ვებინარი თემაზე:’’New user interface of the EBSCOhost platform. All you need to know about access and usage scientific medical electronic resources on the updated platform’’. EBSCO-ს ტრენერმა – ირინა სერჟანმა დამსწრე აუდიტორიას გააცნო ებსკოს ახალი ინტერფეისი, თუ როგორ და სად მივიღოთ წვდომა …

ტრენინგი: საბიბლიოთეკო სერვისები და მათი გამოყენება

ტრენინგი: საბიბლიოთეკო სერვისები და მათი გამოყენება

 2 მაისს მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი პირველი კურსის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი „ბიბლიოთეკის სერვისები და მათი გამოყენება“. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ-ნანა ცერცვაძემ წარმოადგინა პრაქტიკული მაგალითები EBSCO-სა და ELSEVIER-ის სამეცნიერო ბაზებში რესურსების მოძიებისა და გამოყენების შესახებ. მან ასევე გააცნო სტუდენტებს ელექტრონული კატალოგისა და სტუდენტური ელექტრონული ბაზის გამოყენების გზები.