ერასმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა ადმინისტრაციული პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ ნიკოლას კოპერნიკუსის უნივერსიტეტში (Nicolas Copernicus University, Poland) ერასმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით ადმინისტრაციული პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 7 დღე (2023-2024 ს/წ გაზაფხულის სემესტრი, 5 სამუშაო დღე, 2 დღე სამგზავროდ). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების მიღების ვადა – დაინტერესებულმა პირებმა 2024 წლის …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: რედ: ი. კვაჭაძე – ადამიანის ფიზიოლოგია. მე-6 გამ., 2021. თრეისი. – მოლაპარაკება. 2023. გიგაური რ. – წარმატების 365 გასაღები. წიგნი 6. 2020. გიგაური რ. – წარმატების 365 გასაღები. წიგნი 9. 2020. Marwah D., Ahmad S.- A complete next-centric approach FMGE solutions for foreign medical graduates appearing …

ცხადდება კონკურსი ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“ ხელმძღვანელის თანამდებობების დასაკავებლად

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ვაკანსიას ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“ ხელმძღვანელის პოზიციაზე. – საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (მედიცინის მიმართულებით). სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. კლინიკური მუშაობის გამოცდილება, ასევე შესაბამისი სპეციალობის სახელმწიფო სერტიფიკატი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად). ინგლისური ენის ცოდნა არანაკლებ …