ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

უნივერსიტეტ გეომედის, უნივერსიტეტ გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ბიოსტრუქტურებისა და ბიოიმიჯინგის ინსტიტუტის აკადემიური პერსონალის და მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ ჟურნალ „Aantibiotics (MDPI)”-ში (IF 4.8) გამოქვეყნდა ერთობლივი სამეცნიერო სტატია – “Antimicrobial Metabolites of Caucasian Medicinal Plants as Alternatives to Antibiotics”.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail