ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: ლაზვიაშვილი ნ. – რისკმენეჯმენტი. 2022. კიტი პ.გ., იანგი ფ. კ., ერფლი ს.ი.- მენეჯერული ეკონომიკა. მე-7 გამ., 2019. ბარათაშვილი ე., აბრალავა ა., მარიდაშვილი მ. – ინვესტიციების მართვა და მისი სრულყოფის მექანიზმები. 2018. გოცირიძე მ. – კორპორაციული მენეჯმენტი. 2018. ჩლაიძე დ.- ინფორმაციული სისტემები და …