სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2024 წლის 14 ივნისს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სტუდენტთა თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია, სადაც სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები მედიცინის, სტომატოლოგიის, რეაბილიტაციის, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სფეროში. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ, განხილული თემის გარშემო გაიმართა დისკუსია. კონფერენციის ბოლოს კომისიამ შეაფასა და გამოავლინა საუკეთესო მომხსენებლები: I ადგილი – ქეთევან ჭიღლაძე, ია ხუფაცარია (უნივერსიტეტ გეომედის სტომატოლოგიის ფაკულტეტი) II ადგილი – Vebulu Lohe (უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ფაკულტეტი) III ადგილი …

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

2024 წლის 7-8 ივნისს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების და შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე: PBL (Problem-Based Learning) – პრობლემის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება, CBL (Case-Based Learning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული სწავლება, Flipped classroom – შებრუნებული საკლასო ოთახი, Bedside teaching – სწავლება პაციენტის საწოლთან, OSPE (ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა), OSCE (ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა) და …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

      გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით:      ბეჭდური ფონდი: გოჩიტაშვილი ქ. და სხვა – აკადემიური წერა. საუნივერსიტეტო კურსი. 2024. ბატლერი ჯ. მაკმანუსი ფრ.- ფსიქოლოგია. ძალიან მოკლე შესავალი. 2019. კერესელიძე შ., კერესელიძე და., კერესელიძე ლ. – ლიდერობა და გუნდის მართვა. 2020. ამყოლაძე გ., ლომსაძე-კუჭავა მ., კუჭავა კ. – ინოვაციური მენეჯმენტი. …