ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს რუმინეთის გრეგორი პოპას სახელობის მედიცინის და ფარმაციის უნივერსიტეტში (Grigore T. Popa university of medicin and pharmacy) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით მედიცინის ფაკულტეტის მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. აპლიკანტს ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული …

ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა პოლონეთის შედლცეს უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პოლონეთის შედლცეს უნივერსიტეტში (Siedlce University) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. აპლიკანტს ბოლო 12 თვის განმავლობაში არ უნდა ჰქონდეს მოპოვებული ერაზმუს + – ის გრანტი. 2. …