დეკანატის წარმომადგენლების შეხვედრა პირველკურსელებთან

დეკანატის წარმომადგენლების შეხვედრა პირველკურსელებთან

სტომატოლოგიის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტების დეკანატების წარმომადგენლები შეხვდნენ პირველ კურსელებს. გააცნეს სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემის სტრუქტურა, საგანმანათლებლო პროგრამები, შეფასების სისტემა და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნიუანსები. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ – ნანა ცერცვაძემ, 28 სექტემბერს ჩაატარა ტრენინგი თემაზე: ,,საბიბლიოთეკო სერვისები და მათი გამოყენება“ სტომატოლოგიის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის. ტრენინგზე განხილული იქნა ელექტრონულ ბიბლიოთეკასა და კატალოგში რესურსების მოძიების გზები.  ასევე, მომხსენებელმა ისაუბრა სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების EBSCO-სა და  ELSEVIER-ის გამოყენების შესაძლებლობებისა და წვდომის შესახებ. სტუდენტები …