სამაგისტრო გამოცდების შედეგები 2023/2024 სასწავლო წელი

სამაგისტრო გამოცდების შედეგები 2023/2024 სასწავლო წელი

ფაკულტეტი: ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციასამაგისტრო პროგრამა: „ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“ № სახელი, გვარი საკონკურსო ქულა   1 ზურა ტაბატაძე 63.6 2 დავით ჩაჩუა 83.8 3 გიგა მაქაძე 62.4 4 საბა არაბიძე 65 5 ემალი ყურაშვილი 61.6 6 ალექსანდრე გაგოშიძე 75.2 7 ჯუმბერ ჩოფიკაშვილი 63.6 8 აკაკი რობიტაშვილი 73.8 ფაკულტეტი: ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტისამაგისტრო პროგრამა: „ჯანდაცვის …