დეკანატის წარმომადგენლების შეხვედრა პირველკურსელებთან

სტომატოლოგიის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტების დეკანატების წარმომადგენლები შეხვდნენ პირველ კურსელებს. გააცნეს სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემის სტრუქტურა, საგანმანათლებლო პროგრამები, შეფასების სისტემა და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნიუანსები. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail