ცხადდება მიღება რეზიდენტურაში!

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს მიღებას რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება) საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  თერაპიული სტომატოლოგია – 11 ადგილი;  ორთოპედიული სტომატოლოგია – 1 ადგილი;  სუბ სპეციალობა – პირის ღრუს ქირურგიული სტომატოლოგია – 4 ადგილი; ფიზიკური მედიცინა, რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია – 4 ადგილი. რეზიდენტობის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი …