სემინარი „სპორტული რეაბილიტაცია – შესაძლებლობები და პერსპექტივები“

სემინარი „სპორტული რეაბილიტაცია – შესაძლებლობები და პერსპექტივები“

2023 წლის 27 ოქტომბერს უნივესიტეტ გეომედის სტუდენტებისათვის ჩატარდა სემინარი თემაზე:  „სპორტული რეაბილიტაცია – შესაძლებლობები და პერსპექტივები“ მომხსენებლები დავით ტატიშვილის სარეაბილიტაციო ცენტრის  ექიმი რეაბილიტოლოგი თეა ადამია და საუნივერსიტეტო სარეაბილიტაციო კლინიკის ექიმი რეაბილიტოლოგი ჯარჯი ბუზარიაშვილი სტუდენტებს ესაუბრნენ ფიზიკური მედიცინისა და სპორტული რეაბილიტაციის სამიზნე ნიშნულებზე, ინტერვენციებსა და სარეაბილიტაციო მართვის ეფექტურობაზე სპორტსმენის სპორტში ოპტიმალურ ფიზიკურ კონდიციაში დაბრუნებისთვის. სემინარის ბოლოს …

ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: ლაზვიაშვილი ნ. – რისკმენეჯმენტი. 2022. ქოჩიაშვილი დ., ხუსკივაძე ალ., ქოჩიაშვილი გ. – უროლოგია. 2023. ქოჩაკიძე ნ. – მოძრაობის ანატომია. 2022. კირვალიძე მ., მდინარაძე ა. – ქართული მართლწერა მარტივად +20 ტექსტის რედაქტირება. 2023. Kumar M.S.- Psychiatry. 5th ed., 2021. Sembulingam K., Sembulingam P.- …

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე

2023 წლის 17-19 ოქტომბერს უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ შეფასების თანამედროვე მეთოდებზე: OSPE (ობიექტურად სტრუქტურირებული პრაქტიკული გამოცდა), OSCE (ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა) და სამუშაო ადგილზე შეფასების მეთოდები: Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) – მინი-კლინიკური სავარჯიშოს შეფასება, DOPS (Direct Observation for Procedural Skills) – პირდაპირი დაკვირვება პროცედურული უნარების დემონსტრირებაზე, EPAs (Entrustble Professional Activities) – …

სარეზიდენტო პროგრამის წარმატებული კურსდამთავრებულები

სარეზიდენტო პროგრამის წარმატებული კურსდამთავრებულები

რეზიდენტების კიდევ ერთმა ნაკადმა წარჩინებით დაამთავრა საუნივერსიტეტო სტომატოლოგიური კლინიკის ბაზაზე არსებული სარეზიდენტო პროგრამა თერაპიულ სტომატოლოგიაში. უნივერსიტეტის და სტომატოლოგიური კლინიკის ადმინისტრაცია ულოცავს მათ და უსურვებს პროფესიულ შემდგომ განვითარებასა და წინსვლას. სარეზიდენტო პროგრამის კურსდამთავრებულებს საზეიმო ვითარებაში გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატები.

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე

სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე

2023 წლის 11-13 ოქტომბერს, უნივერსიტეტ გეომედში ჩატარდა სემინარი სამედიცინო განათლებაში გამოყენებულ სწავლების თანამედროვე მეთოდებზე: PBL (Problem-Based Learning) – პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება, CBL (Case-Based Learning) – კლინიკურ შემთხვევაზე დაფუძნებული სწავლება, TBL (Team-Based Learning) – გუნდურ მუშაობაზე დაფუძნებული სწავლება, CBCR (Case-Based Clinical Reasoning) – შემთხვევის განხილვაზე დაფუძნებული კლინიკური მსჯელობა, Role Play – ექიმისა და პაციენტის როლების შესრულება, …