ვებინარების სერია

ვებინარების სერია

უნივერსიტეტი გეომედი ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო გამომცემლობა Elsevier-ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგების სერიაში, რომელიც განკუთვნილია აკადემიური პერსონალისთვის, სტუდენტებისთვის, ბიბლიოთეკარებისა და მკვლევარებისთვის. ვებინარების სამუშაო ენა არის ქართული, გაიმართება ონლაინ შემდეგი თანმიმდევრობით: 27-Sep 14:00 ჟურნალის პროფილი ScienceDirect-ში 18-Oct 14:00 სწორი ჟურნალის შერჩევა 25-Oct 14:00 მეცნიერის ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლები Scopus-ში 22-Nov 14:00 Scopus – მოკლე მიმოხილვა 29-Nov 14:00 SD – მოკლე …