უნივერსიტეტი გეომედი პირველკურსელებს ულოცავს სტუდენტობას

უნივერსიტეტი გეომედი პირველკურსელებს ულოცავს სტუდენტობას

უნივერსიტეტი გეომედი პირველკურსელებს ულოცავს სტუდენტობას და ახალი 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყებას. პირველკურსელებს შეხვდნენ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და დეკენატების წარმომადგენლები და წარმატებები და ნაყოფიერი სასწავლო წელი უსურვეს.

სამაგისტრო გამოცდების შედეგები 2023/2024 სასწავლო წელი

სამაგისტრო გამოცდების შედეგები 2023/2024 სასწავლო წელი

ფაკულტეტი: ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციასამაგისტრო პროგრამა: „ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“ № სახელი, გვარი საკონკურსო ქულა   1 ზურა ტაბატაძე 63.6 2 დავით ჩაჩუა 83.8 3 გიგა მაქაძე 62.4 4 საბა არაბიძე 65 5 ემალი ყურაშვილი 61.6 6 ალექსანდრე გაგოშიძე 75.2 7 ჯუმბერ ჩოფიკაშვილი 63.6 8 აკაკი რობიტაშვილი 73.8 ფაკულტეტი: ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტისამაგისტრო პროგრამა: „ჯანდაცვის …

ვებინარების სერია

ვებინარების სერია

უნივერსიტეტი გეომედი ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო გამომცემლობა Elsevier-ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგების სერიაში, რომელიც განკუთვნილია აკადემიური პერსონალისთვის, სტუდენტებისთვის, ბიბლიოთეკარებისა და მკვლევარებისთვის. ვებინარების სამუშაო ენა არის ქართული, გაიმართება ონლაინ შემდეგი თანმიმდევრობით: 27-Sep 14:00 ჟურნალის პროფილი ScienceDirect-ში 18-Oct 14:00 სწორი ჟურნალის შერჩევა 25-Oct 14:00 მეცნიერის ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლები Scopus-ში 22-Nov 14:00 Scopus – მოკლე მიმოხილვა 29-Nov 14:00 SD – მოკლე …

ერაზმუს + მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ პოლონეთის „Siedlce“-ს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities) ერაზმუს + მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით აკადემიური პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 7 დღე (2023-2024 ს/წ შემოდგომის სემესტრი, 5 სამუშაო დღე, 2 დღე სამგზავროდ). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების …

ცხადდება მიღება რეზიდენტურაში!

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს მიღებას რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომ (პროფესიული მზადება) საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  თერაპიული სტომატოლოგია – 11 ადგილი;  ორთოპედიული სტომატოლოგია – 1 ადგილი;  სუბ სპეციალობა – პირის ღრუს ქირურგიული სტომატოლოგია – 4 ადგილი; ფიზიკური მედიცინა, რეაბილიტაცია და კურორტოლოგია – 4 ადგილი. რეზიდენტობის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, მინიჭებული სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებელი …