დეკანატის წარმომადგენლების შეხვედრა პირველკურსელებთან

დეკანატის წარმომადგენლების შეხვედრა პირველკურსელებთან

სტომატოლოგიის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტების დეკანატების წარმომადგენლები შეხვდნენ პირველ კურსელებს. გააცნეს სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემის სტრუქტურა, საგანმანათლებლო პროგრამები, შეფასების სისტემა და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ნიუანსები. შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

ტრენინგი პირველკურსელთათვის

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ – ნანა ცერცვაძემ, 28 სექტემბერს ჩაატარა ტრენინგი თემაზე: ,,საბიბლიოთეკო სერვისები და მათი გამოყენება“ სტომატოლოგიის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებისათვის. ტრენინგზე განხილული იქნა ელექტრონულ ბიბლიოთეკასა და კატალოგში რესურსების მოძიების გზები.  ასევე, მომხსენებელმა ისაუბრა სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების EBSCO-სა და  ELSEVIER-ის გამოყენების შესაძლებლობებისა და წვდომის შესახებ. სტუდენტები …

ცხადდება კონკურსი დახელოვნების და რეზიდენტურის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე

I. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ღია კონკურსს დახელოვნების და რეზიდენტურის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობის დასაკავებლად. II. სამუშაოს ტიპი – სრული განაკვეთი.გამოსაცდელი ვადა – 3 თვე. III. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად:1.ეტაპი – დოკუმენტაციის წარდგენა.2. ეტაპი – გასაუბრება. IV. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:1. განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია ადგილზე ან …

უნივერსიტეტი გეომედი პირველკურსელებს ულოცავს სტუდენტობას

უნივერსიტეტი გეომედი პირველკურსელებს ულოცავს სტუდენტობას

უნივერსიტეტი გეომედი პირველკურსელებს ულოცავს სტუდენტობას და ახალი 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყებას. პირველკურსელებს შეხვდნენ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისა და დეკენატების წარმომადგენლები და წარმატებები და ნაყოფიერი სასწავლო წელი უსურვეს.

სამაგისტრო გამოცდების შედეგები 2023/2024 სასწავლო წელი

სამაგისტრო გამოცდების შედეგები 2023/2024 სასწავლო წელი

ფაკულტეტი: ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციასამაგისტრო პროგრამა: „ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“ № სახელი, გვარი საკონკურსო ქულა   1 ზურა ტაბატაძე 63.6 2 დავით ჩაჩუა 83.8 3 გიგა მაქაძე 62.4 4 საბა არაბიძე 65 5 ემალი ყურაშვილი 61.6 6 ალექსანდრე გაგოშიძე 75.2 7 ჯუმბერ ჩოფიკაშვილი 63.6 8 აკაკი რობიტაშვილი 73.8 ფაკულტეტი: ჯანდაცვის ეკონომიკა და მენეჯმენტისამაგისტრო პროგრამა: „ჯანდაცვის …