კონკურსის შედეგები

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედის საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით სტომატოლოგიის, ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის, ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის, მედიცინის (ქართული და ინგლისურენოვანი პროგრამა) ფაკულტეტებზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე 7 (შვიდი) წლის ვადით, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე 3 (სამი) წლის ვადით, დეპარტამენტების მიხედვით, არჩეული არიან შემდეგი პირები:

მედიკო-ბიოლოგიური დეპარტამენტი
1. მარინა ფირცხალავა – პროფესორი
2. ნანა ოსიპოვა- ასოცირებული პროფესორი
3. ნადეჟდა მუშკიაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
4. ნინო ჭიჭივეიშვილი – ასისტენტი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
1. თამარ ოქროპირიძე – პროფესორი
2. მაია ჯერვალიძე – ასოცირებული პროფესორი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
1. ქეთევან გოჩიტაშვილი – ასოცირებული პროფესორი

კლინიკურ დისციპლინათა დეპარტამენტი
1. ზაზა ბერიშვილი – პროფესორი
2. ზაზა სინაურიძე – პროფესორი
3. იოსებ სამხარაძე – პროფესორი
4. მამუკა გოლეთიანი – პროფესორი
5. ელგუჯა ადამია – პროფესორი
6. თამარი ბოჭორიშვილი – ასოცირებული პროფესორი
7. კახი ხუციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
8. მაია ალხიძე – ასისტენტ-პროფესორი
9. თამთა ივანაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
10. სოლომონი ქერაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი

მორფოლოგიის დეპარტამენტი
1. მაია გაბრიჭიძე – პროფესორი
1. მარიამ ველიჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი
2. მაია ბარბაქაძე – ასისტენტ-პროფესორი
3. ნინო ინაური – ასისტენტი
4. სალომე ხუბულავა – ასისტენტი

პათოლოგიის დეპარტამენტი
1. მეგი დუმბაძე -პროფესორი

მენეჯმენტის დეპარტამენტი
1. ირინა მუჯირი – ასოცირებული პროფესორი
2. სუზანა დობორჯგინიძე – ასოცირებული პროფესორი
3. ანა კატუკია – ასისტენტ-პროფესორი
4. თამარ ჩახუნაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი

ეკონომიკისა და სამეწარმეო საქმიანობის დეპარტამენტი
1. გურამ ხასია – პროფესორი

ტექნიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
1. მარიკა გამყრელიძე – ასოცირებული პროფესორი

ფსიქო-სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი
1. ლელა აფციაური – პროფესორი
2. თინათინ ბოჭორიშვილი – პროფესორი

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის დეპარტამენტი
1. პავლე კასრაძე – პროფესორი
2. თამარ მანჯავიძე – ასოცირებული პროფესორი

ჰიგიენის დეპარტამენტი
1. ირინა ჭაბაშვილი – პროფესორი


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail