აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: მაია ბარბაქაძე – პროფესორი. ხათუნა მაკალათია – ასოცირებული პროფესორი. ეკატერინე ყიფიანი – ასოცირებული პროფესორი. მანანა ურჯუმელაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი. რუსუდან ხუგაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი. ნინო ინაური – ასისტენტ-პროფესორი. ჯოვანი როვიელო – ასისტენტ-პროფესორი. სოფიკო სახვაძე – ასისტენტი. თამრიკო ბულია – ასისტენტი.

ცხადდება კონკურსი ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ (მუხლი 34, მუხლი 35) და აკადემიური პერსონალის არჩევისა და დანიშვნის წესის საფუძველზე, აცხადებს ღია კონკურსს ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის და მედიცინის (დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი ქართული და ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამები) ფაკულტეტებზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი (მიმართულება: მარკეტინგის …

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „საექთნო საქმე“ ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „საექთნო საქმე“ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, კონკურსის შედეგად არჩეულია მედიცინის დოქტორი ნინო ბადრიძე.

ცხადდება კონკურსი ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „საექთნო საქმე“ ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს ვაკანსიას ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის – „საექთნო საქმე“ ხელმძღვანელის პოზიციაზე. – საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:•   დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (მედიცინის მიმართულებით).•   სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.•   ბოლო 9 წლის კლინიკური მუშაობის გამოცდილება (მედიცინის მიმართულებით), ასევე შესაბამისი სპეციალობის სახელმწიფო სერტიფიკატი.•   ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაცია (ვაკანსიის სფეროს შესაბამისად).• ინგლისური …

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: თემურ იოსებაძე – პროფესორი. იოსებ გვაზავა – პროფესორი. ელენე ასანიძე – ასოცირებული პროფესორი. ნინო ბადრიძე – ასოცირებული პროფესორი. მარინე ლელაძე – ასოცირებული პროფესორი. მარინა ლაზარიაშვილი – ასისტენტი.