ვებინარი Scopus-ის გამოყენების შესახებ

ვებინარი Scopus-ის გამოყენების შესახებ

 26 მარტს ელსევიერის ტრენერის კირილ ივანოვის მიერ ჩატარდა ვებინარი: ,,How to navigate in Scopus titles.’’ვებინარზე განხილული იყო შემდეგი საკითხები: რას ნიშნავს ღია წვდომის ჟურნალები; ღია წვდომის სახეები; რა არის ჟურნალის მეტრიკა; როგორ ხდება სკოპუსში ჟურნალების ინდექსირება და შეწყვეტა და ა.შ. ვებინარს უნივერსიტეტ გეომედის სტუდენტები, აკადემიური პერსონალი და ბიბლიოთეკის თანამშრომლები ესწრებოდნენ.