ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური ფონდი განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: დვალი მ.-ოფთალმოლოგიის საფუძვლები. 1-ლი გამოცემა, 2023. ბოროვსკი ე.- თერაპიული სტომატოლოგია. მე-4 გამოცემა, 2023. კილასონია ბ.- სასამართლო მედიცინა. მე-2 გამოცემა, 2020.