სტუდენტური თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

2024 წლის 14 ივნისს, სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი ჩაატარებს სტუდენტურ თეორიულ-პრაქტიკულ კონფერენციას. ნაშრომების წარდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 18 მაისი, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conference@geomedi.edu.ge მიმაგრებული ფაილები: მოთხოვნები სტუდენტების საკონფერენციო ნაშრომზესტუდენტის კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ ხელმძღვანელის თანხმობის ფორმა