ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა

გაცნობებთ, რომ ბიბლიოთეკის ბეჭდური და ციფრული ფონდები განახლდა შემდეგი ახალი წიგნებით: ბეჭდური ფონდი: ბექაია გ.-საოცრებანი მედიცინაში. აღმოჩენები, გამოგონებები, გენიოსები. 2024. Cherry B., Jacob S. R – Contemporary nursing: issues, trends & management. 9th ed., 2023. Moore’s Clinically Oriented Anatomy. 9th ed., 2024. Rector Ch., Stanley M.- Community and Public Health Nursing. Promoting the public’s health, …

ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევები

უნივერსიტეტ გეომედის ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის, იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ბიოსტრუქტურებისა და ბიოიმიჯინგის ინსტიტუტის და MSD R&D (Merck) ინოვაციების ცენტრის (გაერთიანებული სამეფო) მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ ჟურნალ „Current Medicinal Chemistry”-ში (IF 4.1) გამოქვეყნდა ერთობლივი სამეცნიერო სტატია – “Georgian Medicinal Plants as Rich Natural Sources of Antioxidant Derivatives: A Review on the Current Knowledge and …

ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, კონკურსის შედეგად არჩეულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი დიმიტრი კობახიძე.

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგი

ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, კონკურსის შედეგად არჩეულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი დიმიტრი კობახიძე.

ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

ტრენინგი: “საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები”

2024 წლის 31 იანვარიდან 02 თებერვლის ჩათვლით ჩატარდა ტრენინგი „საექთნო საქმის სწავლების მეთოდური პრინციპები“. ტრენინგს ესწრებოდნენ ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამის „საექთნო საქმე“ აკადემიური და მოწვეული პერსონალი. ტრენინგს უძღვებოდა სერტიფიცირებული ტრენერი, საქართველოს ექთნების ასოციაციის პირველი პრეზიდენტი ლია მამალაძე.