ვებინარების სერია

უნივერსიტეტი გეომედი ჩართულია საერთაშორისო სამეცნიერო გამომცემლობა Elsevier-ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგების სერიაში, რომელიც განკუთვნილია აკადემიური პერსონალისთვის, სტუდენტებისთვის, ბიბლიოთეკარებისა და მკვლევარებისთვის. ვებინარების სამუშაო ენა არის ქართული, გაიმართება ონლაინ შემდეგი თანმიმდევრობით:

27-Sep14:00ჟურნალის პროფილი ScienceDirect-ში
18-Oct14:00სწორი ჟურნალის შერჩევა
25-Oct14:00მეცნიერის ბიბლიომეტრიული მაჩვენებლები Scopus-ში
22-Nov14:00Scopus – მოკლე მიმოხილვა
29-Nov14:00SD – მოკლე მიმოხილვა

ასევე, შეგიძლიათ დაესწროთ შემდეგ ინგლისურენოვან ვებინარებს:

3-Oct10:00Conducting a successful literature search​: A researcher’s guide to tools, terms and techniques
17-Oct10:00Stay updated: Recent changes in Scopus, SciVal and other RI solutions
31-Oct12:00Learn about new features in Reaxys: Not only for organic chemists
14-Nov10:00ScienceDirect: Straight to the point, or how to search scientific literature in a full-text database
28-Nov10:00Elevating University Visibility: Harnessing the Power of Elsevier RI Solutions
12-Dec10:00Search, identify and organize literature with Scopus

ვებინარებზე დასასწრებად აუცილებელია წინასწარ სარეგისტრაციო ფორმის შევსება, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ზემოთ მოცემულ განრიგში ჰიპერბმულის სახით.

 დარეგისტრირების შემდეგ ვებინარზე დასასწრები ბმული გამოგეგზავნებათ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail