საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამა პოლონეთში

საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამა პოლონეთში

უნივერსიტეტი გეომედი აქვეყნებს ინფორმაციას „SPINAKER”-ის პროექტის შესახებ, რომელიც ორგანიზებულია ჩვენი პარტნიორი სიედლცეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მეცნიერებების უნივერსიტეტის მიერ და შესაძლებლობას აძლევს უნივერსიტეტის ქართველ სტუდენტებს მონაწილეობა მიიღონ “Brand Management on the International Market-Polish Experience” პროგრამაში. აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამა გულისხმობს საბაკალავრო, სამაგისტრო, და ერთსაფეხურიანი პროგრამების სტუდენტთა ჩართვას აღნიშნულ პროექტში. პროექტის ფორმატი: ონლაინ და ლაივ რეჟიმი პროექტის ხანგრძლივობა: …