პროფესორ კლაუდიო დე ლაცარის კიდევ ერთი წარმატება სამეცნიერო საქმიანობაში

პროფესორ კლაუდიო დე ლაცარის კიდევ ერთი წარმატება სამეცნიერო საქმიანობაში

უნივერსიტეტ გეომედის აფილირებული პროფესორის, კლაუდიო დე ლაცარის თანაავტორობით, “ჟურნალ „Bioengineering“-ში გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი “CARDIOSIM©: The First Italian Software Platform for Simulation of the Cardiovascular System and Mechanical Circulatory and Ventilatory Support”. ჟურნალი 2021 წლის მონაცემებით ინდექსირებულია PubMed, Scopus და სხვა სამეცნიერო ბაზებში. მისი იმფაქტ ფაქტორია 5.046. სტატიის ლინკი