2022 -2023 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

2022 -2023 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

I. უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2022–2023 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: 1. „ჯანდაცვის მენეჯმენტი“• კვალიფიკაცია – ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში.2. „ ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“• კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი. II. მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთები მიიღება 05 სექტემბერიდან 14 სექტემბრამდე, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4, პირველი სართული, …

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

1.უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას. გაცნობებთ, რომ აბიტურიენტები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 05 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4, პირველი სართული, ტელ: 275 25 20. 2. აბიტურიენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები: პირადობის მოწმობა და მისი ასლი; ზოგადი განათლების …

უნივერსიტეტ გეომედის მორიგი უდიდესი წარმატება!!!

უნივერსიტეტ გეომედის მორიგი უდიდესი წარმატება!!!

უნივერსიტეტ გეომედის მედიცინის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამებს 2022 წლის 5 აგვისტოს მიენიჭა უპირობო აკრედიტაცია 6 წლის ვადით “The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute – ACQUIN“-ის მიერ. ACQUIN-ი წარმოადგენს ENQA-ს წევრ ორგანიზაციას. ACQUIN 2009 წლიდან არის ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ცენტრის წევრი (European Quality Assurance Register for Higher Education (EeAR). ევროპის საერთაშორისო ექსპერტთა კომისიამ მაღალი …

შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში 2022-2023 ს/წ შემოდგომის სემესტრში მობილობის განმახორციელებელი სტუდენტების საყურადღებოდ!

1. მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა: 2022 წლის 22 აგვისტოდან – 2022 წლის 7 სექტემბრის 18:00 სთ–მდე. 2. დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის შპს სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედში გამოცხადების, მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა: 2022 წლის 9 სექტემბრიდან 16 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან – 17:00 სთ-მდე. წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა: პირადობის …