საერთაშორისო სასტიპენდიო პროგრამა პოლონეთში

უნივერსიტეტი გეომედი აქვეყნებს ინფორმაციას „SPINAKER”-ის პროექტის შესახებ, რომელიც ორგანიზებულია ჩვენი პარტნიორი სიედლცეს საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მეცნიერებების უნივერსიტეტის მიერ და შესაძლებლობას აძლევს უნივერსიტეტის ქართველ სტუდენტებს მონაწილეობა მიიღონ “Brand Management on the International Market-Polish Experience” პროგრამაში.

აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამა გულისხმობს საბაკალავრო, სამაგისტრო, და ერთსაფეხურიანი პროგრამების სტუდენტთა ჩართვას აღნიშნულ პროექტში.

პროექტის ფორმატი: ონლაინ და ლაივ რეჟიმი

პროექტის ხანგრძლივობა: 7-ნოემბერი-2 დეკემბერი, 2022 წ.

ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე: https://spinaker.uph.edu.pl/en/
საერთაშორისო ურთიერთობების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური: nana.gvenetadze@geomedi.edu.ge


Facebooktwitterpinterestlinkedinmail