სტუდენტთა ბილატერალური გაცვლითი პროგრამის კონკურსის შედეგები

შპს. სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედსა და თურქეთის ალტინბას უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, სტუდენტთა ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საბოლოოდ შერჩეულ იქნენ მედიცინის ფაკულტეტის ორი სტუდენტი: ტაჰა არიფ სინნარვალა სიდდეშვარ ბჰამრაჰ გაცვლითი პროგრამა განხორციელდება 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში.