2022 -2023 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

2022 -2023 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ვადები

I. უნივერსიტეტი აცხადებს რეგისტრაციას 2022–2023 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: 1. „ჯანდაცვის მენეჯმენტი“• კვალიფიკაცია – ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი მენეჯმენტში.2. „ ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“• კვალიფიკაცია – ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მაგისტრი. II. მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთები მიიღება 05 სექტემბერიდან 14 სექტემბრამდე, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4, პირველი სართული, …

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

1.უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს ყველა აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას. გაცნობებთ, რომ აბიტურიენტები რეგისტრაციისათვის უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში 05 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე (შაბათ-კვირის გარდა) მისამართზე: ქ. თბილისი, მეფე სოლომონ II-ის ქ. №4, პირველი სართული, ტელ: 275 25 20. 2. აბიტურიენტებმა თან უნდა იქონიონ შემდეგი საბუთები: პირადობის მოწმობა და მისი ასლი; ზოგადი განათლების …