ბილატერალური გაცვლითი პროგრამა აკადემიური პერსონალისათვის

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ   ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის უნივერსიტეტში ამერიკულ კოლეჯში ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით,  ჯანდაცვის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის  აკადემიური პერსონალისათვის 1 (ერთი) ადგილზე. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 6 დღე (2021-2022 ს/წ  გაზაფხულის სემესტრი, 28 მარტი -2 აპრილი). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების მიღების ვადა – დაინტერესებულმა პირებმა   2022 წლის 16 მარტის 16.00 …

უნივერისტეტ გეომედს კიდევ ერთი აფილირებული კლინიკა შეემატა

უნივერისტეტ გეომედს კიდევ ერთი აფილირებული კლინიკა შეემატა

2022 წლის 26 თებერვალს, სასწავლო უნივერსიტეტ გეომედის რექტორმა, პროფესორმა მარინა ფირცხალავამ და რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორმა ბატონმა პაპუნა ბახტაძემ ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც რუსთავის მულტიპროფილური საავადმყოფო გეომედის საუნივერსიტეტო აფილირებული კლინიკა გახდა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი ძალებით ხელს შეუწყობენ მაღალპროფესიონალი სამედიცინო პერსონალის ჩამოყალიბებას, სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას. მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს გეომედის …

ბიბლიოთეკის ინგლისურენოვანი ციფრული ფონდები განახლდა

ბიბლიოთეკაში შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ ახალ ინგლისურენოვან ელექტრონულ წიგნებს: Wilson K.-Essential Office 2016.  2017. Habraken J.-Microsoft Office Inside Out (Office 2021 and Microsoft 365) 2022. Tanenbaum A.S., Herbert B.- Modern Operating Systems. 4th ed., 2015. Null L., Lobur J.-Essentials of Computer Organization and Architecture. 5th ed.2019. Leonhard W.-Windows 10 All-In-One For Dummies. 3rd ed., 2018. Marieb …

ბილატერალური გაცვლითი პროგრამა თურქეთის ალტინბას უნივერსიტეტში

1. შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი აცხადებს კონკურსს პარტნიორ, თურქეთის ალტინბას უნივერსიტეტში ბილატერალურ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით მედიცინის ფაკულტეტის მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 სემესტრების აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისათვის. 2. გაცვლითი პროგრამის ხანგრძლივობა – 1 სემესტრი (2022/2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი). 3. სააპლიკაციო დოკუმენტების მიღების ვადა – დაინტერესებულმა სტუდენტებმა 2022 წლის 09 მარტის 1600 საათამდე უნდა …

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული კონკურსის შედეგები

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეული არიან შემდეგი პირები: დირკ ფრიდრიხ კლაუს ჰემპელ – პროფესორი; მალხაზ ვახანია – ასოცირებული პროფესორი; მარიამ ბალახაძე – ასოცირებული პროფესორი; თამარ კიკნაძე – ასისტენტ-პროფესორი; ნინო გრძელიშვილი – ასისტენტი.